Godzina Temat Prowadzący
Namiot „Rozmaryn”
11.00-12.00 Kuchnia żydowska – opowieści kulinarne Rafał Kowalski, Oddział Muzeum Żydów Mazowieckich MMP
12.00-15.00 Kuchnia staropolska – szlakiem staropolskich stołów Małgorzata Kwiatkowska, Anna Błaszczak, Oddział Muzeum Żydów Mazowieckich MMP
 Namiot „Bazylia”
 13.00-13.30 Uroczyste otwarcie festiwalu Marek Traczyk
Degustacja zupy marokańskiej Ambasada Maroko
Wstęp „Jak mózg konsumuje zupę” prof. Wiesław Nowiński
18.00-19.00 Skąd się wzięła zupa; tradycje przyrządzania
zup w różnych rejonach świata; wyższość zup
nad drugim daniem
Marek Traczyk
19.00-20.00 Savoir-vivre i zupa Stanisław Krajski

* Dedykowane dzieciom. Uwaga – zajęcia dedykowane dzieciom, odbywające się w tygodniu są przeznaczone dla szkół. Zapisy są zamknięte.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian programowych.

Zapisy dla szkół i grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych – Tetiana Fedorets, e-mail: biuro4@wig.waw.pl

Warsztaty i wykłady odbywające się w dni powszednie w godzinach 11:00-15:00 są przeznaczone dla grup zorganizowanych.