Godzina Temat Prowadzący
Namiot „Rozmaryn”
11.00-12.00 Kulinarna podróż * Fundacja Edukacji Międzykulturowej
12.00-13.00 Warsztaty kuchni mołdawskiej – jak robić
pierożki w liściach winogron *
Restauracja „Veranda”
13.00-14.00 Warsztaty kuchni mołdawskiej – jak robić
pierożki w liściach winogron *
Restauracja „Veranda”
Namiot „Tymianek”
12.00-15.00 Konkursy dla szkół *  Animator
Namiot „Bazylia”
17.00-19.00 Kuchnia mołdawska i warsztaty winiarskie Restauracja „Veranda”
19.00-20.00 Kuchnia kresowa Aleksandra Biniszewska, Muzeum Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

* Dedykowane dzieciom. Uwaga – zajęcia dedykowane dzieciom, odbywające się w tygodniu są przeznaczone dla szkół. Zapisy są zamknięte.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian programowych.

Zapisy dla szkół i grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych – Tetiana Fedorets, e-mail: biuro4@wig.waw.pl

Warsztaty i wykłady odbywające się w dni powszednie w godzinach 11:00-15:00 są przeznaczone dla grup zorganizowanych.