Godzina Temat Prowadzący
Namiot „Rozmaryn”
11.00-12.00 „Jak powstaje chleb” * Anna Górczyńska, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Nasze Ostrowy”
12.00-13.00 „Jak powstaje chleb” * Anna Górczyńska, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Nasze Ostrowy”
13.00-14.00 „Jak powstaje chleb” * Anna Górczyńska, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Nasze Ostrowy”
Namiot „Bazylia”
14.00-15.00 „Zupy w literaturze” prof. Jerzy Bralczyk
15.00-16.00 5 kluczowych elementów, które zmieniają jakość
życia – alkaliczny styl życia
Beata Sokołowska, psycholog zdrowia
16.00-17.00 Przygotuj się do odchudzania, bazującego
na zupach, czyli filozoficzno-motywacyjny
aspekt Programu Przemian
Monika Honory
17.00-18.00 Erytrea – kultura i tradycje Senait Cieplińska
18.00-19.00 Kuchnia ormiańska Maciej Bohosiewicz, Marta Axentowicz-Bohosiewicz
19.00-20.00 Kuchnia polskich Tatarów Krzysztof Jabłonka

* Dedykowane dzieciom. Uwaga – zajęcia dedykowane dzieciom, odbywające się w tygodniu są przeznaczone dla szkół. Zapisy są zamknięte.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian programowych.

Zapisy dla szkół i grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych – Tetiana Fedorets, e-mail: biuro4@wig.waw.pl

Warsztaty i wykłady odbywające się w dni powszednie w godzinach 11:00-15:00 są przeznaczone dla grup zorganizowanych.