Godzina Temat Prowadzący
Namiot „Rozmaryn”
11.00-12.00 „Jak powstaje chleb” * Anna Górczyńska, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Nasze Ostrowy”
12.00-13.00 „Jak powstaje chleb” * Anna Górczyńska, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Nasze Ostrowy”
13.00-14.00 „Jak powstaje chleb” * Anna Górczyńska, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Nasze Ostrowy”
Namiot „Tymianek”
12.00-15.00 Konkursy dla szkół *  Animator
Namiot „Bazylia”
12.00-12.30 „Jak działa mózg” * prof. Wiesław Nowiński
12.30-13.00 „Dlaczego życie naukowca jest ciekawe?” * prof. Wiesław Nowiński
Arkady
18.30-20.00 Pokaz Capoeira Zimba Warszawa

* Dedykowane dzieciom. Uwaga – zajęcia dedykowane dzieciom, odbywające się w tygodniu są przeznaczone dla szkół. Zapisy są zamknięte.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian programowych.

Zapisy dla szkół i grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych – Tetiana Fedorets, e-mail: biuro4@wig.waw.pl

Warsztaty i wykłady odbywające się w dni powszednie w godzinach 11:00-15:00 są przeznaczone dla grup zorganizowanych.